مشتریان ( نمونه کارها )

مشتریان ( نمونه کارها )

۱- وب سایت شرکت ارکان اندیشه ایرانیان

۱-۱ نصب و راه اندازی سایت ارکان اندیشه ایرانیان
۲-۱ طراحی لوگوی اختصاصی
۳-۱ انجام عملیات سئو و ثبت در گوگل با کلمات کلیدی
۴-۱٫ پشتیبانی دائم و ۲۴ ساعته
وب سایت : Arkan-Andishe.iR

۲- وب سایت مرکز مشاوره باران
۱-۲٫ طراحی و راه اندازی سایت مرکز مشاوره باران
۲-۲٫ طراحی لوگو
۳-۲٫ انجام عملیات سئو و ثبت در گوگل با کلمات کلیدی
۴-۲٫ پشتیبانی دائم و ۲۴ ساعته
وب سایت : MoshaverBaran.iR
ارتباط با ما در تلگرام