وبلاگ

برای طراحی خود این نکات را رعایت کنید؟


در طراحی قالب سایت باید به نکات زیادی توجه کنیم. رعایت کردن این نکات شامل شکل و ظاهر اولیه سایت نیز می باشد. به شکل و ظاهر اولیه سایت قالب گفته می شود. قالب سایت دارای قسمت های مختلفی است که باید طراحی شود تا بتواند مشتریان شما را جذب کند. طراحی هر چیزی شامل دو قسمت

بیشتر بخوانید